MIT RUM

Et scenekunstnerisk selvportræt

Produceret i 2014 Sælges til turné i 19/20

Stærkt scenekunstnerisk selvportræt af og med Tilde Knudsen – en fysisk, poetisk teaterforestilling. Danser og skuespiller Tilde Knudsen har hele sit liv været drevet af en ubønhørlig trang til at udforske verden med sin krop og sit væsen. Hvor mange åndedræt går der på en vejstribe? Er det Rachmaninov eller Led Zeppelin der mærkes i albuen?

Tilde danser med skygger, gemmer sig i lys, husker, glemmer, går i opløsning, samles, erkender med kroppen og sindet – Mit Rum er en enestående mulighed for at få indblik i en kunstners liv, værk og væsen.

Spiller for voksne, og en version for børn og unge ned til 10 år.

GALLERI

                                                                             ANMELDELSER

”Soloen er en stærk oplevelse at et frigjort kvindeliv for fuld udblæsning”
– Anne Middelboe Information

”Tilde Knudsen er en personlighed med en stor fantasi og evne til at leve sig ind i sit livs eventyr…..Hun er ikke bange for at røre ved os, fysisk, mentalt og følelsesmæssigt”
– Anneli Olesen  Terpisichore

”Dansk teaters kvindelige sputnik”
* * * * * Kirsten Dahl Teateravisen

For kroppen er det instrument i Tilde Knudsens soloforestilling, som hun spiller mest mesterligt på. Men det allermest forunderlige er, at ved at gå ind i sit eget rum, går man ofte direkte over i andres også. Især når det bliver gjort med så stor dygtighed og oprigtig insisterende interesse som det er tilfældet i ”Mit Rum”

Michael Svennevig Ørkendrømme

En ufattelig og fængende teaterforestilling i Asterions Hus på Teaterøen. ”Mit Rum” er en slags kunstnerisk selvportræt teater, hvor Tilde Knudsen med erindring, sanselighed, hidsighed, skrøbelighed, ondskabsfuldhed, smidighed og dansende, bevægende glæde fører os igennem dele af hendes liv.

Jane Lytthans Christianshavneren

”Det der sker for øjnene af publikum er så fantastisk sårbart, fordi Tilde inderligt udstiller sit umiddelbare liv med dets skønhed og mærkværdighed”
* * * * * Kulturkongen

”Man bliver suger ind i hendes spændende og dragende univers….- Et sådant rum skal opleves!”
* * * * * Kulturkongen

”Jeg kan varmt anbefale denne teateroplevelse. Vi har at gøre med en helt særlig en af slagsen!”
* * * * * Kulturkongen

MEDVIRKENDE

Performer og idé: Tilde Knudsen

Instruktør: Peter Kirk

Konsulenter:  Emil Hansen, Jakob Stage, Caroline  McSweeney

 

ENGLISH

MY ROOM

 

My Room (Mit Rum) is a jarring, soulful self-portrait as well as a physical and poetic performance. Dancer and actress Tilde Knudsen was a strange child! She has been driven all her life by a relentless desire to explore the world with her body and her mind. In this solo performance we come eye to eye with her universe, where she considers together with the audience, herself and her lifetime with vision and insight.

 

Tilde is dancing with shadows, hiding in the light, remembering, forgetting, decomposing herself, putting herself together, feeling through her body and her mind. She surprises us, frightens us and rejoice us - and let us be part of it all.

 

My Room is a unique opportunity to gain insight into an artist's life, work and character.

We will not only learn about Tilde, but also learn more about ourselves and each other.

PRESS QUOTES

"The solo is a strong experience of a liberatet woman with full power"

Anne Middelboe , information

 

"Tilde Knudsen is a personality with a great imagination and ability to live into the adventure of her life. She is not afraid to touch us physically, mentally and emotionally "

****Anneli Olesen Terpisichore

"Tilde Knudsen is the female sputnik of danish theater"

*****Kirsten Dahl  Teateravisen

 

"For the body is the instrument in Tilde Knudsen's solo performance, which she performs most masterfully. But the most surprising is that by entering your own room, people often go directly into others too. Especially when it is done with such great skill and sincere insistence as is the case in "My Room"

Michael Svennevig Ørkendrømme

 

"An  unbeliveabbly and captivating theater performance in Asterion's House on the Theater Island. "My Room" is a kind of artistic self-portrait theater, where Tilde Knudsen with memory, sensuality, temperament, fragility, wickedness, agility and dancing, moving joy brings us through parts of her life."

Jane Lytthans Christianshavneren

 

"What's happening  in the fornt  the audience is so wonderfully vulnerable

because Tilde shows her directness of life with its beauty and peculiarity "

***** Kulturkongen

 

"You get pulled into her exciting and captivating universe ... .- Such a room must be experienced!"

* * * * * Kulturkongen 

"I highly recommend this theater experience. We are dealing with one particular kind of sort! "

* * * * * Kulturkongen

 

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon